Podatek od sprzedaży nieruchomości – kiedy zapłacić? Ile wynosi?

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości to obowiązkowe opłaty, które należy uiścić podczas transakcji kupna-sprzedaży domu, mieszkania lub innego rodzaju nieruchomości. Jest to nieunikniony element procesu sprzedaży, dlatego warto znać odpowiedzi na pytania: ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości oraz kiedy powinniśmy go zapłacić.

Sprzedaj swoją nieruchomość razem z nami – Biuro Nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

W Polsce podatek od sprzedaży nieruchomości opiewa na 2% wartości nieruchomości. Wartość ta jest określana na podstawie ceny zakupu lub wartości rynkowej danej nieruchomości. Przy określaniu tego podatku istotne jest również to, czy sprzedawca jest osobą fizyczną czy prawną, gdyż może to wpłynąć na konieczność dodatkowych opłat, takich jak VAT.

Warto również pamiętać, że w przypadku posiadania nieruchomości przez okres krótszy niż 5 lat, osoba sprzedająca musi zapłacić podatek dochodowy (PIT) od uzyskanego zysku. Wysokość tego podatku może sięgać nawet 19% wartości zysku ze sprzedaży.

Kiedy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości należy uiścić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a więc od momentu, w którym otrzymujemy środki za sprzedaną nieruchomość. Należy to zrobić samodzielnie, poprzez przekazanie kwoty podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Aby uniknąć nieporozumień i pomyłek, warto również zgłosić się do urzędu skarbowego, aby uzyskać informacje na temat wpłaty podatku oraz przekazać wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o transakcji. Wówczas będziemy mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 2% wartości nieruchomości i należy go zapłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Osoby posiadające nieruchomość krócej niż 5 lat muszą również liczyć się z koniecznością uiścienia podatku dochodowego od zysku ze sprzedaży. Pamiętajmy, że prawidłowe rozliczenie się z podatkami to ważny element każdej transakcji nieruchomościowej.

Kiedy nie musisz płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości to częsty temat rozważań osób, które planują sprzedać swoją własność. Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy nie trzeba płacić tego podatku.

  • Pierwszym kluczowym czynnikiem jest okres posiadania nieruchomości. Jeśli posiadałeś nieruchomość przez co najmniej 5 lat przed jej sprzedażą, a dochód ze sprzedaży przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe, możesz uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości. Jednak aby skorzystać z tego zwolnienia, musisz spełnić pewne warunki. Przede wszystkim, za „cele mieszkaniowe” uważa się zakup lub budowę nowego mieszkania/domu bądź spłatę kredytu mieszkaniowego.
  • Kolejną przesłanką zwolnienia jest sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem dziedziczenia lub darowizny. Jeśli jednak od momentu nabycia minęło mniej niż 5 lat i dochód ze sprzedaży przeznaczysz na cele inne niż mieszkaniowe, podatek od sprzedaży nieruchomości będzie nadal wymagany.
  • Warto również pamiętać, że z podatku od sprzedaży nieruchomości zwolnione są osoby fizyczne o nieuregulowanym statusie podatkowym, np. osoby bez stałego źródła dochodów lub rezydencji podatkowej. W takim przypadku należy zgłosić się do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania stosownej decyzji.
  • Nie musisz też płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, jeśli wartość transakcji nie przekroczy łącznej kwoty 100 tys. zł w ciągu roku kalendarzowego (przedmiotem transakcji mogą być różne nieruchomości).

Istnieje kilka przypadków, kiedy zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości jest możliwe. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja może być inna, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym przed podejmowaniem decyzji o sprzedaży własności. Tylko wówczas będziesz mógł mieć pewność, że uniknąłeś konieczności płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Legan nieruchomosci z siedzibą przy Śląska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legannieruchomosci.pl… czytaj więcej